Pozývame Vás na diskusiu s názvom:

„Individuálny prístup a princíp partnerstva ako efektívny nástroj pri poskytovaní sociálnych služieb“.

Súčasťou bude tlačová konferencia s prezentáciou DVD sprievodcu pre mladých dospelých nielen z DeD, ktoré vzniklo ako súčasť projektu „Pomáhajme lepšie a viacerým“. Diskusia s tlačovou konferenciou za prítomnosti tvorcov DVD sa uskutoční:

26. februára 2015 o 10.00
v priestoroch neziskovej organizácie RELEVANT, n.o.Klubovňa PUZZLE
(Svätoplukova 12  – budova vedľa Františkánskeho kostola)

Mladí dospelí pri odchode z detského domova často nie sú pripravení na život mimo neho. A pýtajú sa otázku: A čo teraz? Vytvorili sme DVD sprievodcu s rovnakým názvom. Pri tvorbe sme prihliadali na dva dôležité fakty. Prvým je fenomén tejto doby, ktorým sú audiovizuálne materiály. Druhým faktorom je čo najviac sa priblížiť týmto mladým odchádzajúcim z detských domovov a to tak, že rady a skúsenosti im podávajú takí, akými sú oni. Mladí dospelí, ktorí vyrastali v detských domovoch a museli si tým všetkým prejsť.

Projekt „Pomáhajme lepšie a viacerým“ sme realizovali počas uplynulých dvoch rokov s podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Súčasťou prezentácie bude aj otvorenie diskusie na aktuálnu tému „individuálneho prístupu a princípu partnerstva ako efektívneho nástroja pri poskytovaní sociálnych služieb“, kde budú prezentované skúsenosti z posledných dvoch rokov našej práce.

Tím Relevant n.o.

Plagát

Plagát (PDF)

Program

Program (PDF)

Pozrite si aj obrázky z poslednej prezentácie DVD sprievodcu vo Veľkom Slavkove.