V Prešove fungovala vrámci Evanjelického a.v. zboru návštevná služba v špeciálnej základnej škole internátnej v Prešove. Nadšení mladí dobrovoľníci neváhali obetovať svoj čas, schopnosti a neraz aj financie na to, aby spríjemnili deťom bez domova – ale nie bez rodičov – voľné chvíle. Zároveň pomohli vychovávateľkám a sami pritom získali mnohé životné zručnosti, potrebné nielen pre dobrovoľnícku prácu, ale aj pre samotný život.

Na základe niekoľkoročnej spolupráce neformálnej skupiny dobrovoľníkov s Odborným učilišťom internátnym v Prakovciach a v súvislosti so situáciou, ktorá nastala, t. j. ukončenie poskytovania ústavnej starostlivosti z dôvodu dovŕšenia plnoletosti a ukončenia štúdia u viacerých dievčat, vznikol projekt s názvom „Hniezdo“, podporený z grantového programu Hodina deťom. Tento projekt je zameraný na pomoc mladým dievčatám po skončení ústavnej starostlivosti, ktoré majú túžbu i potrebu osamostatniť sa.