Relevant je držiteľom akreditácie pre hosťovanie dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), podporenej programom Erasmus + Európskej únie. Akreditácia nám umožňuje prijímať mladých ľudí z krajín Európskej únie, aby v našej organizácii získavali cenné skúsenosti a zároveň prinášali novú perspektívu, nápady a energiu do práce s ľuďmi, ktorým pomáhame.

Čo je EDS?

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) je programom Európskej únie, ktorý umožňuje mladým ľuďom vo veku od 17 do 30 rokov stráviť v zahraničí 2 mesiace až jeden rok. Dobrovoľník pôsobí v neziskovej organizácii a vykonáva prospešnú činnosti pre miestnu komunitu. Hlavný dôraz je kladený na vzdelávací aspekt; z dobrovoľníckej služby sa vracajú mladí ľudia s novými vedomosťami, zručnosťami a postojmi, ktoré im pomáhajú presadiť sa v pracovnom živote a formujú ich osobnosť a postoj k okolitému svetu.

EDS a Relevant

Naša organizácia v januári 2017 získala akreditáciu ako hostiteľská organizácia v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Získala referenčné číslo akreditácie PIC: 917382836 a bola zaradená do medzinárodnej databázy akreditovaných organizácií. Od 1. septembra 2017 v rámci projektu Opportunity to gain an awareness of other people’s values and to explore their diversity, koordinovaného Ekumenickou radou cirkví na Slovensku, hosťovala dvoch dobrovoľníkov z Nemecka, Anne a Jonathana. Za rok ich pôsôbenia za sebou zanechali kus dobrej práce: v Relevante, Klubovni PUZZLE, Evanjelickej spojenej škole (ESŠ) či v konverzačnej skupine. Zapojili sa do príprav školení a tábora, KECY Campu či vlastných podujatí v PUZZLE. Od 1. septembra 2018 sme privítali nového dobrovoľníka z Nemecka Philippa, ktorý sa už stihol pustiť do príprav eventov v Klubovni, hodín nemčiny na ESŠ, konverzačných hodín aj svojho vlastného projektu: knižného klubu, na ktorý sa môžete tešiť už čoskoro v PUZZLE.

Ako sa môžete zapojiť

Chceme, aby sa dobrovoľníci u nás cítili ako doma. Veríme, že sa nám to podarí dosiahnuť s podporou našich „domácich“ dobrovoľníkov, ktorí im pomôžu spoznať našu kultúru a zároveň pri tom získajú šancu bližšie spoznať tú ich. Pomôcť môžete s učením slovenčiny (pri ktorom si zároveň môžete zlepšiť svoju nemčinu), tlmočením počas aktivít a eventov (do nemčiny alebo angličtiny), trávením voľného času na rôznych akciách v Prešove a okolí, organizovaním výletov a sprostredkovaním príležitostí spoznávať nových ľudí ale aj Boha a rásť duchovne. Chceme, aby bol pre mladých ľudí zapojených do EDS ich dobrovoľnícky rok v Prešove pozitívnou skúsenosťou 🙂

Ďakujeme Ekumenickej rade cirkví na Slovensku za koordináciu projektu a  Anne, Jonathanovi a Philippovi za to, že sa rozhodli svoj dobrovoľnícky rok stráviť na Slovensku 🙂