Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva každodennou praxou a má svoju dlhodobú tradíciu. Dobrovoľník (latinsky voluntarius – ochotný, naklonený; anglicky volunteer – dobrovoľník) má viacero charakteristík, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že je to človek, ktorý ponúka organizácii svoje znalosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu.

Vo všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve, ktorá bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľnícke úsilie (International Association for Volunteer Effort – IAVE) na 11. svetovej konferencii v Paríži v roku 1990 sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

  • je založené na osobnej motivácii a osobnom rozhodnutí
  • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity
  • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie
  • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu
  • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej spoločnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta
  • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií

Mladí ľudia sú jedným z najdôležitejších a veľmi hodnotných zdrojov. Majú chuť a vôľu čeliť novým výzvam, entuziazmus učiť sa novým zručnostiemi a záväzok budovať nové spojenectvá a spoločenstvá. Mladí dobrovoľníci vytvárajú pozitívny prínos do životov druhým na celom svete a práve tak dôležitá je aj skutočnosť, že mladí dobrovoľníci sa učia hodnotným skúsenostiam a nachádzajú novú odolnosť a zdatnosť vo svojich aktivitách, ktoré vykonávajú.

Zapojiť sa môžeš aj ty.