Tak bohatú činnosť by sme nemohli vykonávať bez pomoci našich partnerov a sponzorov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše projekty a všetkým našim sponzorom, pre nás známym i neznámym firmám aj jednotlivcom, ktorí prispeli 2% dane na našu činnosť.

Partneri:

Detské domovy a iné zariadenia sociálnych služieb:

  • Detský domov Poprad
  • Detský domov Medzilaborce
  • Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach
  • Detský domov Svidník
  • Detský domov Košická Nová Ves
  • Detský domov Žakarovce
  • Detský domov Sečovce
  • Detský domov, Uralská Košice

Nadácie:

Sponzori: