1. Pri vstupe do klubovne sa vždy vyzuj! Môžeš použiť papuče, ktoré sú pre teba pripravené.
 2. V PUZZLE sa správaj tak, aby si nerušil ostatných.
 3. V celom objekte je zakázané fajčiť a užívať alkoholické nápoje.
 4. Ak budeš v PUZZLE jesť, daj pozor, aby si po sebe nenechal neporiadok (prípadne za sebou poupratuj)
 5. V PUZZLE môžeš hrať šípky, kalčeto, rôzne spoločenské hry. Daj prosím pozor na to, aby sa jednotlivé časti (karty, panáčikovia, kocky, šípky, a pod.) nestratili alebo nezničili, aby si ich mohol používať aj nabudúce.
 6. Ak chceš hrať X-box, požiadaj správcu.
 7. Môžeš si vybrať a čítať nejakú knihu z našej knižnice a ak by si chcel, môžeš si knihy aj požičať u správcu.
 8. Dávaj pozor na veci, ktoré v PUZZLE sú, aby ich bolo možné používať znova a znova.
 9. Prípadnú spôsobenú škodu nahlás správcovi!
 10. Pri odchode z PUZZLE po sebe poupratuj a skontroluj, či si niečo nezabudol!
 11. Ak si otváral okno, nezabudni ho zavrieť!
 12. Pri vchode je umiestnená pokladnička, kde môžeš prispieť na fungovanie PUZZLE ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Požičiavanie kníh

 1. Ak by si chcel čítať knihu priamo tu v PUZZLE, môžeš si vziať ktorúkoľvek knihu z našej knižnice, ale nezabudni ju vrátiť späť.
 2. Ak si budeš chcieť niektorú z kníh požičať, choď za správcom, aby si mohol poznačiť, akú knihu si požičiavaš.
 3. Požičať si môžeš maximálne tri knihy naraz.
 4. Knihu môžeš mať požičanú jeden mesiac.
 5. Ak by si knihu chcel mať dlhšie, môžeš si požičanie predĺžiť (knihu vrátiť a požičať znova), ale len jeden krát.
 6. Ak by si knihu nevrátil včas, budeš musieť zaplatiť 0,05 € za každý deň navyše.
 7. Ak by si náhodou knihu stratil, alebo ju poškodil tak, že by bola nepoužiteľná, budeš musieť knihu nahradiť.
 8. Ak by si chcel nejakú knihu do knižnice darovať, odovzdaj ju správcovi.
 9. Pri preberaní knihy sa podpisom zaručuješ dodržať tieto pravidlá.