Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017
https://www.relevant.sk/aw45w/wp-content/uploads/2023/07/VS2022-final-web-new.pdf

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2008