Klubovňa PUZZLE sa nachádza v centre mesta Prešov na Svätoplukovej ulici č. 12. V súčasnosti je priestorom pre rôzne podujatia a klubové stretnutia mladých v rôznych formách. Vznikla v marci 2013 z prirodzenej potreby vytvoriť priestor, kde by mohli mladí ľudia v Prešove aktíve tráviť svoj voľný čas. Stala sa miestom, kde sa stretávali dorastenci po vyučovaní, priestorom pre mladých ľudí aktívnych v Relevante aj nových ľudí, ktorí radi trávia svoj čas zmysluplne, diskutujú, učia sa nové veci a sú otvorení novým pohľadom na svet.

Našim cieľom v klubovni je:

 • vytvoriť priestor pre stretávanie prípravných tímov, diskusných skupiniek, trávenie času po mládežníckych akciách a tiež vytvorenie možnosti pre ďalšie neformálne voľno-časové stretnutia,
 • realizovaním ďalších voľno-časových aktivít skvalitniť prácu s mládežou a vytvoriť neformálny priestor pre prichádzajúcich nových ľudí,
 • formovať a vychovávať vedúcich pracovníkov s mládežou, ktorí sa budú venovať mladým ľuďom v klubovni PUZZLE, i mimo nej, a tým budú získavať kompetencie, rozvíjať životné zručnosti a preberať zodpovednosť za jednotlivé úlohy,
 • naučiť mladých ľudí zmysluplne využívať voľný čas,
 • prepájať klientky z Domova na polceste Hniezdo s mládežou zo zdravého rodinného prostredia.

Za premenou priestorov klubovne, ktoré nám poskytol zbor ECAV v Prešove stojí partia cca. 20 dobrovoľníkov, ktorí pod vedením Jána Čerenského a Ivany Blecharžovej tejto činnosti venovali nemálo fyzicky náročného času. Projekt bol spolufinancovaný aj prostredníctvom Nadácie VÚB. Aktivity v PUZZLE podporilo mesto Prešov a Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja nám poskytlo prostriedky na ozvučenie a osvetlenie klubovne. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančne, materiálne a svojou dobrovoľníckou prácou, bez ktorej by sa nám nepodarilo klubovňu vybudovať a rozvíjať.

Klubovňa Puzzle

Klubovňa Puzzle

Aktivity, ktoré v súčasnosti realizujeme v klubovni:

 • VEČERY POD POVRCHOM – inšpiratívne stretnutia so zanietenými ľuďmi, ktorí môžu mladých inšpirovať, alebo niečo naučiť,
 • Kino PUZZLE – filmové večery raz v mesiaci s dobrým filmom, filmovým kvízom a chutnými výhrami,
 • KONCERTY zaujímavých interpretov v klubovej atmosfére,
 • POVOLANIA diskusie s ľuďmi pracujúcimi v rôznych zaujímavých oblastiach, prinášajúce informácie o ich povolaní, možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, štúdiu, či toľko v dnešnej dobe potrebnej praxe. Povolania tiež ponúkajú možnosť networkingu a spoznania nových zaujímavých ľudí,
 • VOĽNÝ ČAS pri spoločenských hrách a čaji, filmoch, turnajoch v stolnom futbale, šípkach, stolnom tenise, spoločenských hrách, x-boxe, a tiež pri športových a spoločenských stretnutiach,
 • DISKUSNÉ SKUPINKY a rôzne neformálne voľnočasové podujatia.

Informácie o aktuálnych podujatiach klubovne nájdete na Facebooku:

www.facebook.com/puzzleklubovna

Chcete vedieť viac?

Email: puzzle@relevant.sk
Adresa:
 Svätoplukova 12, Prešov
Web stránka: www.relevant.sk/aktivity-klubovne/