DSCF8489

Víkend 20. až 22. februára v Relevante bol opäť pracovno-oddychový. Tentokrát sme odišli na Mníchovský potok, ktorý sa nachádza neďaleko Bardejova. S viacerými tímami dobrovoľníkov sme strávili čas, ktorý slúžil na zjednotenie smerovania a ujasnenie vízie do našej ďalšej práce. Spoločne sme sa školili, ale aj individuálne plánovali naše ciele. Obe školenia boli venované tímovému rozvoju. Prvý večer sme sa venovali sebamotivácii a druhý večer osobnostným prekážkam pri práci v tíme a spôsobom ako je možné ich odstrániť. Sobotné ráno bolo venované práci v tímoch a konkrétnemu plánovaniu nových aktivít.

IMG_0178

Okrem dôležitých porád a prednášok bol priestor aj na teambuilding prostredníctvom aktivít, ktoré rozhýbali nie len naše kosti, ale aj mozgy. Päťdesiat mladých ľudí nadšených pre dobrovoľnícku prácu v Prešove sa stretlo na Vertikalovke, aby sa lepšie spoznali a povzbudili do dobrovoľníckej práce. Ako nezisková organizácia sme vďační všetkým, ktorí nám pomáhajú v rozvoji a napredovaní našej práce a pracujú ako dobrovoľníci.