Začiatkom októbra sa nám vďaka podpore z transparentného účtu zo zbierky ECAV pre Ukrajinu, TC Kompas a viacerých jednotlivcov a organizácií podarilo zorganizovať dovolenku pre vdovy a siroty z Ukrajiny v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove. Títo ľudia zažili počas vojny stratu manžela a otca, čo je pre nich veľká trauma. Počas štyroch dní sme sa im snažili poskytnúť duchovnú, duševnú aj fyzickú starostlivosť formou odpočinku, rozhovorov, fyzickej aktivity v krásnom prostredí.

Umožnili sme im stretnutie s ukrajinskou psychologičkou, navštívili sme Vysoké Tatry, Slovenský raj, ale aj Aquapark v Poprade aj v ZOO.  Veríme, že prostredníctvom zdanlivo obyčajných vecí môžeme niekoho znovu zapáliť túžbou žiť a pomáhať druhým. S istotou môžeme povedať, že tým, že pomáhame iným ľuďom, sami nachádzame zmysel života.