Koniec roka zvyčajne so sebou prináša aj zastavenie sa, spomalenie a obhliadnutie sa za tým, čo sa počas neho udialo. Aj my sa chceme na chvíľu pozrieť späť. Pozrite si mozaiku okamihov zo života v Relevante v roku 2023.

Práca s mládežou, núdznymi, vzdelávanie, osveta

Dôležitou súčasťou Relevantu je práca s mládežou. Aj v tomto roku sme podporovali prípravu športovo – anglického tábora KECY, pracovali sme s mladými dobrovoľníkmi v rámci vzdelávacieho programu DoFe a poskytovali auto aj priestor v klubovni Puzzle pre aktivity mladých. Bolo pre nás potešením, že v roku 2023 sme dostali pozvanie na stretnutie s pani prezidentkou na ktorom sme mali aj priestor diskutovať v príjemnej komornej atmosfére. Dôležitou bola pre nás aj minikonferencia, ktorú sme zrealizovali pre odborných zamestnancov štátnej správy, detských domovov a neziskového sektora. Aj v tomto roku sme boli zapojení do medzinárodného projektu zastrešeného organizáciou Interdiac, v ktorom sme spolupracovali pri vytváraní vzdelávacieho programu pre pracovníkov s mládežou v ohrození.

Domov na polceste Hniezdo

Záhrada, Dielňa pre život, kuchyňa aj kaviareň Café Relevant sú priestorom, kde si mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo osvojujú svoje pracovné zručnosti. Sprevádzajú ich pracovníci Relevantu, ale aj ochotní dobrovoľníci. Neoddeliteľnou súčasťou práce v Hniezde sú ale aj vzdelávania, individuálne plány, hľadanie práce, sprevádzanie na úrady a pod.

    

 

 

Kaviareň Café Relevant a klubovňa Puzzle

Kaviareň Café Relevant má za sebou štvrtý rok fungovania. Našu ponuku postupne rozširujeme o rôzne chutné nápoje a vďaka dobrovoľníkovi Filipovi sme sa naučili piecť aj skvelé cheesecaky. Sme radi, že sa napĺňa účel aj poslanie tohto priestoru – nácvik pracovných zručností pre dievčatá z Hniezda, priestor pre rozvoj mladých ľudí a spájanie ľudí z rôznych generácií a komunít.

„Krásne prostredie, vynikajúca káva, limonáda a koláče! Toto miesto vrelo odporúčam aj pre rodiny s deťmi. Pri príjemnom posedení aj pomôžete tým, kto to potrebuje. Nádherná myšlienka.“

Klubovňa Puzzle sa naplno využíva nielen na naše stretnutia, ale slúži aj na aktivity pre ľudí z Ukrajiny, či rôzne stretnutia rozmanitých komunít. Zároveň poskytujeme tieto priestory na organizovanie rôznych rodinných osláv ku ktorému poskytujeme v prípade potreby aj catering.


Podpora samostatného bývania a Domáca opatrovateľská služba

Sme radi, že Domáca opatrovateľská služba naďalej funguje. Počas roka sme opatrovali dvadsaťjeden seniorov, vďaka deviatim opatrovateľkám a dvom skvelým dobrovoľníčkam.

„Bude to už skoro mesiac, čo každé druhé ráno s radosťou vítam moju opatrovateľku… Pre mňa je to človek, ktorý mi prináša „závan“ vonkajšieho sveta… všetko, čo vo svojej samote postrádam: Úsmev, milotu, ochotu, pomoc vo všetkom, čo už sama nezvládam.“

V tomto roku sme už naplno rozbehli aj novú sociálnu Podpora samostatného bývania. Týka sa ľudí, ktorí bývajú samostatne, ale potrebujú pomoc v rôznych oblastiach, ako je napríklad pomoc s úradmi, nákupmi alebo celkovo so životným smerovaním.

 

RELEVANT n.o.

Relevant tvoria rôzni ľudia. Nielen zamestnanci, ale aj sympatizanti, dobrovoľníci, ľudia, ktorí pomáhajú finančne, modlitebne, svojimi zručnosťami alebo svojím časom. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste toho súčasťou.