Prezentácia DVD Sprievodcu, ktorý vytvoril Relevant n.o. sa uskutočnila 20. januára vo Veľkom Slavkove. Prvými divákmi a kritikmi bolo vyše 20 mladých chlapcov z domova na polceste Veľký Slavkov, ktorý je zriadený Strediskom Evanjelickej Diakonie. Týmto mladým, ktorí odišli z detského domova sa venujú manželia Gurkoví, ktorí založili farmu a rozšírili pracovnú terapiu o práce spojené s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka.

Takmer hodinový dokument o problematike týkajúcej sa odchodu mladých dospelých z detských domovov sa tešil úspechu. Viacerí chlapci bývajúci v domove na polceste sa našli v príbehoch, ktoré sú na DVD. Po pozretí dokumentu bol vytvorený priestor na reakcie, v ktorých sa diskutovalo o tom, aký ťažký je pre mladých dospelých odchod z detských domovov. Mnohí chlapci rozprávali o svojich ľahostajných postojoch k odchodu, keď ešte boli v domovoch.

DVD sprievodca obsahuje okrem skúseností a príbehov respondentov, aj praktické rady a inštrukcie, čo všetko je potrebné si vybaviť po odchode z detského domova.

V blízkej budúcnosti nás čaká ďalšia prezentácia DVD sprievodcu v Prešove 12. februára v klubovni Puzzle, ktorá je zriadená neziskovou organizáciu Relevant.

Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. (JG)

Prezentácia DVD sprievodcu

Prezentácia DVD sprievodcu

Prezentácia DVD sprievodcu

Prezentácia DVD sprievodcu