V neziskovej organizácií Relevant sa od jej vzniku venujeme dievčatám, ktoré odišli z detských domovov. Počas celej tej doby vnímame, že deti v detských domovoch majú všetko materiálne a dokonca dostanú vreckové, ktoré môžu minúť. V živote si musia na všetko zarobiť. Pri našej práci, keď s nimi riešime prácu – kde by chceli či mohli pracovať sa ale stretávame rovnako ako aj oni s bariérami ako rasizmus, či ich neschopnosť „predať sa“ na trhu práce. Aj keď sa zamestnajú, mnohé v práci nevydržia. Ich pracovné návyky a zručnosti sú minimálne. A tak je tu na jednej strane potreba financií na živobytie a na strane druhej neschopnosť zarobiť ich.

Mnohí prijímatelia sociálnych služieb v domovoch na polceste sú nútení zamestnať sa v zahraničí, kde, keď sa vyskytne problém je oveľa ťažšie pomôcť im. Problémy takéhoto druhu zažívame aj my. Tieto dôvody nás viedli nielen k úvahám ako tento problém riešiť, ale aj podniknúť praktické kroky, ktoré vedú k zriadeniu pracovného inkubátora – práčovne, teda adresnej pomoci, ktorú potrebujú a podporným aktivitám ako je vzdelávanie.

Úspešne sa nám podarilo podať malý projekt s názvom: „Lepší život vďaka práci“, ktorý podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Jeho zámerom je vytvorenie pracovného inkubátora – práčovne pre zamestnávanie našich dievčat z domova na polceste Hniezdo, prípadne klientov podpornej skupiny alebo zariadení sociálnych služieb. Zimný a jarný čas budeme pracovať na tom, aby sme v júni mohli práčovňu spustiť. Veríme, že prácou v práčovni sa zlepšia alebo vytvoria pracovné a životné zručnosti, ktoré sú potrebné pre zaradenie sa na otvorený trh práce obyvateliek Hniezda. Vďaka zamestnaniu v práčovni a neskôr aj na otvorenom trhu práce sa veríme, že zvýši kvalita života napríklad našich klientiek, ktoré budú zamestnané v práčovni pretože si budú vedieť zabezpečiť financie , ktoré potrebujú na úhradu ich výdavkov. Našou snahou je, aby dokázali byť konkurenciou aj ľuďom s vyšším vzdelaním, ktorí sa kvôli vyššej miere nezamestnanosti majú problém zamestnať sa.

Pomôcť nám pri tejto myšlienke, sne či jeho riešení veľmi často môžete aj vy. Ak by ste nás chceli finančne podporiť za účelom nákupu napr. práčky, či iného zariadenia práčovne bola by to pomoc, ktorá nám pomôže posunúť sa o krok vpred, taktiež môžete našu myšlienku prezentovať v internátoch, reštauráciách, ubytovacích zariadeniach a pomôcť nám nájsť našich budúcich zákazníkov.