Video o projekte Veľký krok do života, vytvorili Ida Holtet a Christian Holtet, ktorí navštívili naše organizácie v roku 2017. Video približuje aktivity oboch organizácií aj výhody spoločnej práce, ktorej cieľom je pomôcť znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do zdravého pracovného a spoločenského prostredia.

Projekt Veľký krok do života realizujeme vďaka podpore dánskej nadácie THE VELUX FOUNDATIONS, ktorú tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí.

Viac o aktivitách realizovaných v rámci projektu nájdete v sekciách Aktuálne projekty, Aktuality, Zážitkové vzdelávanie, Dielňa pre život, E-shop.