Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov Vás srdečne pozývajú na konferenciu

VEĽKÝ KROK DO ŽIVOTA,

ktorá bude niesť tému:

Prístupy a metódy v procese osamostatňovania sa mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti.

Chceme si spoločne predstaviť holistické prístupy pomoci človeku v núdzi s fokusom na mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. Odprezentovať konkrétne metódy a nástroje v procese osamostatňovania sa, diskutovať s kolegami z branže, vymieňať si skúsenosti a po prípade inšpirovať sa navzájom fungujúcimi príkladmi. Naše pozvanie prijali aj hostia zo Švédska, ktorí predstavia svoje programy. V rámci konferencie sa uskutoční aj stretnutie neformálneho združenia Strecha.

Kedy: 30. – 31. 5. 2018

Kde: Veľký Slavkov, Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum Ichthys, kpt. Moravku 301, 059 91 Veľký Slavkov

Poplatok za konferenciu: zdarma (v prípade záujmu o ubytovanie a stravu v MEMC Ichthys bude účtovaný poplatok podľa cenníka v prihláške)

Čas začiatku: 30. 5. 2018 od 09.00

Predpokladaný čas ukončenia: 31. 5. 2018 do 15.00

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE A POPIS WORKSHOPOV.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 25.5.2018 tu.

Ak si objednávate ubytovanie a stravu, je potrebné uhradiť zálohu 10 € na účet IBAN: SK13 0900 0000 0005 0397 0447 . Do poznámky prosím zadajte „Konferencia(medzera)MenoPriezvisko“ a variabilný symbol 052018. Ďakujeme!

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať  Mgr. Zuzanu Ivaneckú: zuzana.ivanecka@relevant.sk