Stretnutie Synapsie sa v utorok 26. októbra 2017 po dlhšej dobe opäť konalo v priestoroch Klubovne PUZZLE. Po májovom požiari a následnej rekonštrukcii sa nám s pomocou dobrovoľníkov podarilo priestory klubovne oživiť, aby mohla od novembra znovu slúžiť mladým ľuďom v meste Prešov. Tí sa opäť môžu tešiť na filmové večery, diskusie Pod povrchom či projekt Povolania, približujúci rôzne zaujímavé profesie.

V súvislosti s ocenením Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktoré mesto Prešov získalo od Nadácie pre deti Slovenska (NDS) za dobrú spoluprácu so Synapsiou, sa v blízkej dobe pripravuje viacero podujatí.

V novembri by sa mali uskutočniť workshopy pre deti a mladých ľudí na tému Online generácia, nadväzujúce na októbrový tréning projektu NDS. Ďalším zo zámerov partnerov Synapsie je podporiť aj v zimných mesiacoch športovanie mladých ľudí, s ktorými pracujú, a v novembri a decembri prenajať v meste dve telocvične, ktoré budú môcť v určenom čase mladí využívať na rôzne športy.

Pripravuje sa tiež tréning parkúru v Záhrade umenia a vizážistický workshop pre dievčatá, spojený s prednáškami o vnútornej kráse a hodnotách. Pracuje sa aj na zriadení hotspotov v lokalite KC Stará Tehelňa a v Záhrade umenia, vďaka ktorým budú mať mladí ľudia v oboch lokalitách rok bezplatný prístup na internet.

Pod záštitou primátorky bude v priestoroch Mestského úradu v Prešove Nadáciou pre deti Slovenska v dňoch 11. a 12. decembra 2017 zrealizovaná výstava fotografií s názvom „Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí,“ na ktorej sú vítaní nielen dospelí, ale aj deti. V súvislosti s výstavou organizátor pripravuje aj  workshop, ktorý sa uskutoční v utorok 12. decembra na MsÚ Prešov.

Rok 2017 so Synapsiou zakončíme pri vianočnej kapustnici, ktorá veríme navodí vianočnú atmosféru nielen nám, ale aj ľuďom, s ktorými pracujeme, vrátane tých bez domova.

Všetky tieto aktivity bude možné uskutočniť vďaka grantu Nadácie pre deti Slovenska, ale aj jej metodickej podpore pri mapovaní potrieb detí a mladých ľudí, ktorú sme využili pri vedení fokusových skupín, aby sme aktivity mohli čo najviac priblížiť požiadavkám a prioritám mladých ľudí, s ktorými pracujeme.