Supervízia je pojem, ktorý je už dlhodobo súčasťou mnohých firiem a organizácií angažujúcich sa predovšetkým v oblasti, kde je intenzívny denný kontakt s ľuďmi. Individuálna supervízia na ktorej môže riešiť konkrétne problémové situácie je nevyhnutná u každého sociálneho pracovníka. Potrebná je však aj skupinová supervízia, ktorú sme tento rok zorganizovali v júni a využili  sme možnosť stretnúť sa so supervízorom  PhDr. Františkom Drozdom, PhD.
Na skupinovej supervízii sme sa dotkli viacerých tém: Ako predchádzať vyhoreniu? Ako skvalitniť spoluprácu s kolegami v tíme? Prečo je dôležité, aby vedúci pracovníci prejavili starostlivosť o nižší manažment a prečo je dôležité, aby podriadení komunikovali svoje potreby? Na stretnutí sme sa nechali inšpirovať myšlienkami viacerých odborníkov. Doktor Ján Hnízdil v rámci psychosomatickej medicíny poukazuje na to, ako naše prežívanie ovplyvňuje naše fyzické zdravie. Kňaz a psychiater Max Kašparů dopĺňa, že základom života sú vzťahy a náš duševný stav sa odráža vo vzťahoch, ktoré s ľuďmi máme. Jednou z jeho zaujímavých myšlienok je pomyselný šesťsten, ktorý je okolo seba dôležité vybudovať. Mať pred sebou niečo, na čo sa tešíme, za sebou ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť, okolo seba priateľov a dobré vzťahy s kolegami v práci. Taktiež aj miesto, na ktorom môžeme pevne stáť a nad sebou veci, ktoré nás presahujú – duchovné hodnoty.
Aby človek nevyhorel, musí byť tiež k sebe láskavý. Potom môže mať rád aj ostatných ľudí. A naši kolegovia ako aj klienti sú dôležitejší ako samotná administratíva. Často môže dôjsť v práci aj k vypätým situáciám, preto je dobré mať aj svoje miesto „vyplakania“ – privát súkromia. Ak takéto miesto chýba, je viac než nutné využiť prestávku na opustenie pracoviska nielen fyzicky, ale aj myšlienkovo. A každá pracovná porada by mala byť podľa možností „osolená aj humorom“…
PhDr. Drozd sa nám počas supervízneho stretnutia venoval kvalitne, profesionálne a zároveň citlivo a osobne. Ďakujeme za podnetné myšlienky. Staré sme si „oprášili“ a to nové sa pokúsime zapracovať do našich životov – osobných i pracovných.