Ako motivovať k zmene

V našej práci sa často stretávame s tým, že mladí ľudia z domova na polceste majú nízku vnútornú motiváciu k zmene. Podľa štúdie doktorky Anny Kollárovej a docenta Jána Hučíka o integrácii mladých dospelých z detských domovov je nízka vnútorná motivácia jedným z najčastejších dôvodov sociálneho zlyhania týchto mladých ľudí. Aj preto sme na školení vo Švédsku, na ktorom sme sa zúčastnili v roku 2017 vďaka podpore dánskej nadácie Velux, hľadali odpovede, ako to riešia naši kolegovia v tejto oblasti. Pri návšteve Ľudovej vysokej školy v meste Jönköping  sme zistili, že súčasťou vyučovania sociálnych pracovníkov je aj predmet Motivačný rozhovor. Metodika Motivačný rozhovor vznikla v priebehu 80-tych rokov 20. storočia v USA a jej zakladateľom bol William R. Miller, ktorý v tom čase pracoval s pacientmi závislými na alkohole. Neskôr rozvinul spoluprácu so Stephenom Rollnickom v oblasti poradenstva v rámci zdravotnej a lekárskej starostlivosti.  Je určená pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí podľahli alkoholu, či iným drogám, gamblingu, majú sexuálne rizikové správanie, rôzne poruchy v stravovaní a pod… Základ má v humanistickej psychológii a je zameraná na spoluprácu s klientom s cieľom stimulovať pozitívnu zmenu prostredníctvom prebudenia a posilnenia vnútornej motivácie. Klientovi komunikuje: „Máš, čo potrebuješ a spolu to nájdeme.“ Dôležitými zložkami tohto prístupu je prijatie, empatia, spolupráca a podnietenie rozhovoru o zmene. Nástrojom vedenia rozhovoru sú otvorené otázky a nevyhnutnou súčasťou je reflexia, zhrnutie a utvrdenie, ktoré sa stále deje v druhej osobe jednotného čísla, ako napr. „Na tomto si tvrdo pracoval.  Máš mnoho dobrých nápadov, ako veci vo svojom život zmeniť“… a iné. Súčasťou knihy je aj päť prípadových štúdií rozhovorov s ľuďmi s rôznou úrovňou pripravenosti na zmenu ako aj rôzne praktické príklady ako napr. postupovať pri rozhovore s klientom, ktorý je v odpore alebo ako posúdiť pripravenosť k zmene a pod.

Keďže nás táto metodika zaujala a naši kolegovia nám ju vrelo odporúčali, rozhodli sme sa ju vyskúšať a zároveň preložiť do nášho jazyka. Pracujeme s ňou už druhý rok a veríme, že táto knižočka bude prínosom pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi s rôznou úrovňou motivácie (prípadne sú bez akejkoľvek motivácie). V súvislosti s predmetnou tematikou Vás zároveň pozývame aj na konferenciu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici novembra, na ktorej budeme, okrem iného, prezentovať aj prácu s touto metodikou. Každý účastník konferencie dostane knihu zdarma. Bližšie informácie o konferencii zverejníme koncom septembra na našom webe.  V prípade záujmu o knihu alebo konferenciu sa nám ozvite na e-mail relevant@relevant.sk alebo telefonicky 0907 996 377. Odporúčaná cena knihy je 4 eur.