Rekonštrukčné práce v klubovni Puzzle, o ktorých sme vás počas leta priebežne informovali sa pomaly, ale isto blížia ku koncu. 
Vďaka Bohu môžeme konštatovať, že rekonštrukčné práce sa blížia ku koncu. Zanedlho sa budeme môcť tešiť z úplne nových priestorov toaliet a dokonca aj bezbariérového WC. Dúfame, že aj neskorším dobudovaním rampy alebo schodolezu budú môcť do týchto priestorov prichádzať aj ľudia na invalidných vozíkoch.

Nový vzhľad dostala aj chodba, v ktorej bolo potrebné kvôli vlhkosti osekať aj veľké časti omietok, aby stena mohla „dýchať“. V miestnosti, ktorá slúži na prednášky, boli očistené obvodové tehly a celý priestor klubovne bol aj vymaľovaný. Plánujeme taktiež rozšírenie pôvodnej kuchynskej linky, aby sme v budúcnosti mohli klubovňu pripraviť na ešte širšie využitie verejnosťou a tiež na pestrejší sortiment podávaných jedál a nápojov.

Rekonštrukciu klubovne vykonáva SED Veľký Slavkov za pomoci chalanov z Domova na polceste, ktorí sa tým priúčajú stavbárskemu remeslu, za čo sa im aj týmto chceme poďakovať. Finančné prostriedky na rekonštrukciu poskytla nadácia Velux, ktorá tým chce podporiť vytvorenie priestoru na tréning pracovných zručností pre mladých ľudí zo znevýhodnených skupín, čo sú v našom prípade mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti.

 

Keď bude klubovňa pripravená na používanie, plánujeme pokračovať v rozbehnutých diskusiách „Pod povrchom“, seminármi k téme „Ako účinnejšie pomáhať“  a sériami prednášok na ekologické témy. Radi by sme do klubovne pozvali aj rečníkov k téme výchovy a vzdelávania detí ako aj partnerských vzťahov. Ako jednu z prvých jesenných akcií chceme pripraviť bazár detských vecí.

Návrh kuchyne