16.5.2019 – Klubovňa

Prednášatelia: Mgr. Ilenin a Mgr. Mojžišová

Podporný tím: Mgr. Janka Bartošová, Bc. Ihor Kornii

Účastníčky: Martina, Monika, Sandra, Zdenka, Patrícia

 

 

Z posledných komunitných stretnutí v našom Domove na polceste vyplynulo, že niekedy mávajú naše klientky problém s efektívnou komunikáciou. A povedzme si otvorene, kto s ňou problém nemá. Komunikačné prostriedky dnešnej doby nám umožňujú byť v „pokeci“ takmer s kýmkoľvek a kedykoľvek. Keď sa mi niečo znepáči, viem to do PC alebo mobilu natvrdo napísať. Uvedomujem si však, že za technikou sedí skutočný človek so skutočnými emóciami? Povedal by som mu to takýmto spôsobom, aj keby sedel vedľa mňa?

Toto boli dôvody, prečo sme sa rozhodli pripraviť a zrealizovať školenie zamerané na efektívnu komunikáciu. Dňa 16.5.2019 sme sa spolu s našimi slečnami stretli v Klubovni, kde sme sa pustili do viac ako 4 hodinového rozlišovania vhodnej komunikácie, do aktivít zážitkového učenia a sebareflexie.

Dobrovoľník Ihor nám upiekol pizzu, kým psychoterapeutka Mgr. Mojžišová a Mgr. Ilenin predstavili podstatu Karpmanovho dramatického trojuholníka. Tento model správania predstavuje roly, do ktorých sa ľudia v nejakej situácií dostanú: osoba vyvíjajúca nátlak sa stáva prenasledovateľom; následne sa jedna osoba stotožní s rolou obete a tu sa objaví záchranca, ktorý zasahuje so zdanlivou túžbou pomôcť. Spoločne sme analyzovali, prečo je viac než nutné z tohto trojuholníka vystúpiť. Ako sa vyjadril analytik Claude Steiner: „… Obeť nie je v skutočnosti taká bezmocná, ako sa cíti, Záchranca vlastne nepomáha a Prenasledovateľ sa sťažuje neoprávnene.“ Klientkám sme ukázali, že je dobré, ak sa z prenasledovateľa stane povzbudzujúci človek, z obete ten, kto to zvládne a zo záchrancu učiteľ.

Aby toho nebolo málo, len tak akurát, upriamili sme svoju pozornosť na tému „Ja“ výrok. Spoločne sme sa učili, ako vyjadriť svoje pocity za seba – v 1. osobe. Ako vyjadriť informáciu o nevhodnom správaní a prijateľným spôsobom popísať žiadúce správanie. Ako dospieť k dohode. Každá z klientok si mohla vyskúšať tento spôsob komunikácie. A vôbec to nebolo ľahké.

Za pomoci odborného tímu si mohli slečny vydiskutovať aj reálne nezhody, ktoré ich pri spoločnom bývaní v Domove na polceste trápili. A nás tiež. Ako veľmi záleží na správnom spôsobe komunikácie…

 

 

Zapísala: Jana Bartošová