PhDr. František Drozd, PhD., 15.4.2019

(vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, skupinová supervízia)

 

Dňa 15.4.2019 sme sa spolu s PhDr. Františkom Drozdom, PhD. a ďalšími pracovníkmi mimovládnych organizácii zamýšľali nad pojmom asertivita ako o umení načúvať a rešpektovať seba a ostatných. Vedieť vyjadriť svoje názory a pocity priamo a úprimne, ale nebyť pri tom agresívni. Pretože je úplne v poriadku, ak má niekto svoj vlastný názor.

Učili sme sa rozpoznať manipulatívne správanie, ktoré v sebe zahŕňalo prikazovanie, či vyhrážanie, zbytočné moralizovanie a poskytovanie rád, o ktoré načúvajúci nežiadal. Ani zľahčovanie a hodnotenie osoby by nebolo na mieste. Tieto prekážky v komunikácii nám spôsobujú nepokoj.

Asertívne správanie sa nachádza niekde uprostred medzi agresívnou a pasívnou reakciou: vážim si seba samého; prijímam sa, ako aj svet vôkol seba a súčasne sa v ňom viem chrániť.

Ak chceme mať dobré kolegiálne a medziľudské vzťahy, potrebujeme byť asertívni. Aj náš klient potrebuje vyrovnaného poradcu, ktorý sa s ním bude rozprávať otvorene, úprimne, rešpektujúc jeho dôstojnosť a tempo práce. Koniec koncov, aj pán Ježiš nás učí pravej asertivite.

 Dotazník asertivity

Zapísala: Bartošová