Od jesene je súčasťou našej práce s rizikovou mládežou aj séria školení pod názvom ,,Dobrý život“, vypracované švédskou organizáciou  Origo Resource a nami upravenou.Tréningy sú navrhnuté tak, aby účastníci mali priestor rozprávať sa o svojom živote, hodnotiť jednotlivé oblasti, zamýšľať sa nad novými podnetmi a prakticky ho meniť k lepšiemu. Témy sú rozdelené do niekoľkých okruhov  psychický život, starostlivosť o telo, spoločenský život, práca  a prostredie. S chlapcami z Domu na polceste SED a dievčatami z Hniezda sa stretáva- me asi v 3-týždňových intervaloch väčšinou v priestoroch klubovne Puzzle v Prešove, ale ak na iných miestach.

Namiesto hĺbavej argumentácie o každej téme sme sa sústredili na spôsoby ako v skupine podnecovať konverzáciu.  Najdôležitejšie je však, aby každý nielen rozumel, ale tiež vedome
konal a menil svoj život k lepšiemu.

Po skončení 13 stretnutí materiál spíšeme a podelíme sa o svoje skúsenosti aj s ostatnými.

Aj túto aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Velux.

Ďakujeme