Už sú to takmer dva roky, počas ktorých realizujeme v rámci nácviku pracovných zručností s dievčatami z Hniezda nový systém odmeňovania a motivácie k práci. Ide o kreditný systém, kedy sú dievčatá hodnotené podľa kvality práce, ochoty, dochvíľnosti apod. Keďže účelom nácviku pracovných zručností je pripraviť ich na skutočné zamestnanie a naučiť ich nielen pracovné, ale aj komunikačné a sociálne zručnosti, tento systém sa nám osvedčil. Dievčatá dostávajú odmeny vo forme kreditov, ktoré môžu využiť na to, čo je pre nich potrebné, či už sú to hygienické potreby, jedlo, cestovné. Tieto náklady im potom preplácame. Môžeme tak vedieť, že peniaze sú využité zmysluplne a zároveň stúpla aj ich motivácia a ochota zúčastňovať sa tejto, pre nich potrebnej, aktivity. Veľmi dôležitým prínosom je aj možnosť rozvíjať ich finančnú gramotnosť a usmerňovať ich pri rozdeľovaní a využití financií, čo je oblasť, ktorá je pre mladých ľudí po skončení ústavnej starostlivosti, jedným z najväčších problémov. Keďže ich záujem o nácviky pracovných zručností stúpa, ročné náklady na kredity vyjdú približne na 3 000 eur.

Ak by ste nám s tým chceli pomôcť, môžete tak urobiť:

1. prispením na číslo nášho účtu SK13 0900 0000  0005 0397 0447, VS: 2221 ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným darom

2. prostredníctvom darcovskej stránky https://relevant.darujme.sk/podporte-lepsi-start-k-samostatnosti

Vopred Vám veľmi ďakujeme za Vašu pomoc.