Od marca do septembra tohto roka sme zapojení do projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. V našom Domove na polceste Hniezdo sa tak môžeme intenzívne venovať pomoci dievčatám získať zamestnanie a uplatniť sa na pracovnom trhu. V rámci individuálneho plánovania si dievčatá stanovujú primerané individuálne ciele, ktoré chcú dosiahnuť a pracujú na jednotlivých krokoch k ich naplneniu. Zároveň pracujú na osobnostnej úrovni pri získavaní sociálnych a pracovných zručností a hlbšie objavujú a rozvíjajú svoje silné stránky, túžby a sny. Celým procesom ich sprevádzajú naši špecializovaní pracovníci, ktorí sa ich snažia posunúť dopredu za vhodnou prácou a pripravujú ich aj na pracovné pohovory. Zároveň tiež rozširujeme a aktualizujeme našu metodiku, ktorú postupne uvedieme do praxe.

Ak viete o zamestnávateľovi, ktorý by bol ochotný poľaviť v prvých mesiacoch zo svojich nárokov a mal trpezlivosť s pomalším rozbehom v práci, určite sa nám ozvite. Ďakujeme.