Rok 2022 sa pre mnohých Ukrajincov stal skutočnou skúškou vytrvalosti, odolnosti voči stresu, ľudskosti a jednoty. Veľký počet ľudí bol nútený opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v iných krajinách.

Slovensko sa stalo jednou z tých krajín, kde si človek utekajúci pred vojnou, beznádejou a strachom môže nájsť dočasný domov. Byť na mieste, kde nevybuchujú bomby, kde je elektrina a kde je mier. Keď však Ukrajinci prišli na Slovensko, čelili mnohým iným ťažkostiam: nepoznali tu žiadnych ľudí, prišli do inej kultúry a nevedeli sa dorozumieť. Bolo ťažké prispôsobiť sa spoločnosti, vypísať akékoľvek dokumenty, získať prácu.

Od samého začiatku vojny na Ukrajine sme v Relevante začali pomáhať ľuďom z Ukrajiny. Poskytli sme priestory pre ukrajinské centrum, kde sa Ukrajincom poskytujú bezplatné obedy, konajú sa rôzne stretnutia, ktoré prispievajú k adaptácii ľudí z Ukrajiny na slovenskú spoločnosť. Postupne sme zisťovali aké sú aj ich ďalšie potreby. Keďže na Ukrajine bolo zavedené stanné právo, opustiť územie Ukrajiny môžu iba ženy, deti a muži s osobitným postavením (zdravotne postihnutí ľudia, veľké rodiny). Takže potrebná je hlavne pomoc pre matky s deťmi, a to fyzicky aj psychicky. Taktiež sa nie všetci utečenci dokázali naučiť slovenský jazyk a naďalej zostávajú v ukrajinsky hovoriacej komunite, čo veľmi komplikuje riešenie akýchkoľvek problémov na slovenských úradoch. Pre lepšiu adaptáciu Ukrajincov vznikol vďaka podpore Karpatskej nadácie špeciálny projekt, v rámci ktorého náš zamestnanec z Ukrajiny v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi organizuje ukrajinsko-slovenské stretnutia, exkurzie a pikniky, ktorých hlavným cieľom je, aby sa každý Ukrajinec spriatelil so Slovákom. Túžime po tom, aby sa ukrajinská komunita cítila v slovenskej spoločnosti prijatá, aby sa Ukrajinci mohli rýchlejšie naučiť slovenský jazyk pri každodennej komunikácii so Slovákmi, cítili sa istejšie pri vypisovaní rôznych dokumentov, vybavovaní úradov, riešení pracovných problémov a aby ukrajinské deti chodili do slovenskej školy rady. Je ľahšie prežiť vojnu na Ukrajine, ak sa stanú ľudia z Ukrajiny plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

Na týchto cieľoch intenzívne pracujeme a veríme, že sa postupne naplnia.