Projekt Povolania v Klubovni PUZZLE prináša prostredníctvom rôznorodých hostí mladým ľuďom aktuálne informácie o konkrétnych profesiách, možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, štúdiu, či v dnešnej dobe tak potrebnej praxi. Povolania tiež ponúkajú možnosť networkingu a spoznania nových zaujímavých ľudí.

Utorok 20. marca patril predstaveniu povolania „Marketér.“ Našimi hosťami boli Miroslav Iľko a Jordán Motýľ z reklamnej agentúry FIMES:ART. V diskusii nám prezradili, ako sa k marketingu dostali, čomu všetkému sa v rámci svojej práce venujú, ako vyzerá ich bežný deň a rôzne ďalšie praktické informácie o možnostiach a úskaliach marketingu na Slovensku. Bavili sme sa o online aj offline reklame, efektívnych kampaniach a dotkli sme sa aj témy politického marketingu.

Publikum téma reklamy a marketingu zaujala, padla aj konkrétna otázka, ako by bolo možné lepšie medzi mladými ľuďmi v Prešove spropagovať podujatia, akým sú Povolania. Podľa našich hostí je najdôležitejšie robiť to, čo robíme s nadšením a najlepšie ako vieme, aj keď to zo začiatku neprináša zisk. Ak do toho vložíme všetko, úspech sa dostaví.