Nadácia pre deti Slovenska (NDS) každoročne udeľuje ocenenie komunitám, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. V roku 2017 toto ocenenie získalo mesto Prešov za spoluprácu so Synapsiou – prešovskou sieťou partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození.

NDS pre partnerov Synapsie zorganizovala školenie, vďaka ktorému sme sa naučili lepšie mapovať potreby mladých ľudí, s ktorými pracujeme. Zorganizovali sme dve fokusové skupiny, na základe ktorých sme začali plánovať aktivity odrážajúce požiadavky našich klientov.

Jednou z aktivít bol workshop o vizáži spojený s diskusiou o rodine a spoločenskej etikete, ktorý pre dievčatá z Domova na polceste Hniezdo a dievčatá navštevujúce Komunitné centrum Rómskeho inštitútu v Prešove zorganizovali Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra, Ružena Berežná z Klubu podnikavých žien a Anna Liesenerová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Aktivita sa konala 1. marca 2018 v Klubovni PUZZLE.

Účastníčky workshopu sa mohli nielen oboznámiť so zásadami správneho líčenia a starostlivosti o pleť, ale aj s pravidlami spoločenského správania. Spoločne mohli diskutovať o rodine tak, ako ju poznajú, aj o tom, čo pre nich znamená viesť slušný život.

Workshop obsahoval praktické ukážky vhodného líčenia, ktoré si mohli následne vyskúšať aj samotné účastníčky. Za aktivitu počas celého workshopu boli odmenené malými darčekmi – dekoratívnou kozmetikou.

Podujatie sme zorganizovali vďaka grantu od NDS, ktorý sme získali v súvislosti s ocenením Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Ďakujeme Nadácii za podporu a lektorkám za výborne zorganizovaný workshop a vytvorenie príjemnej atmosféry.