Projekt „Svet v Prešove“ pozýva do Klubovne PUZZLE mladých ľudí z celého sveta, ktorí nejaký čas žijú na Slovensku, aby diskutovali o zaujímavých témach, akými sú tradície svojich rodných krajín, rozdiely medzi ich kultúrou a tou našou, politické a mnohé iné otázky. Iniciátormi a organizátormi podujatí sú naši dobrovoľníci Anne a Jonathan z Nemecka, ktorí v Relevante absolvujú rok v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

Sériu podujatí sme odštartovali 16. apríla s Elenou a Oscarom zo Španielska, ktorí prišli Prešovčanom porozprávať o svojej krajine a jej tradíciách. Hovorili nielen o svetlých stránkach svojej kultúry, ale aj o tých temnejších a kontroverzných stránkach španielskych tradícií.

Najbližší Svet v Prešove si 28. mája o 17:30 v Klubovni PUZZLE posvieti na Francúzsko. Spolu s naším hosťom, ktorý na Slovensko pricestoval z tejto krajiny, sa na vás už teraz tešíme! 🙂