Vďaka podpore mesta Prešov sme mohli v roku 2016 pomáhať seniorom v rámci domácej opatrovateľskej služby, podporovať mladých ľudí v aktívnom trávení voľného času v klubovni PUZZLE a spájať generácie a ohrozenú mládež s bežnou.

V klubovni PUZZLE sa nám v minulom roku podarilo zrealizovať:

  • 5 tvorivých dielní, v rámci ktorých sme s mladými ľuďmi vyrábali náramky, mydlá a iné kreatívne predmety,
  • 3 dievčenské stretnutia Heart to Heart na rôzne témy zo života dievčat,
  • 2 večery Pod povrchom formou živej knižnice a diskusie k 10. výročiu založenia Relevant n.o.,
  • premietanie filmu v Kine PUZZLE,
  • doučovanie detí, hranie spoločenských hier, rozhovory a rôzne iné aktivity.

Ďakujeme mestu Prešov, že sme s ich podporou mohli mladým ľuďom ponúknuť veľa zaujímavých možností, aby mohli zmysluplne využiť svoj voľný čas po škole, rozvíjať sa osobnostne a spoznať nových ľudí aj nové pohľady na svet.

Mesto Prešov

Mesto Prešov