Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu našej práce v Domove na polceste Hniezdo, vďaka ktorej môžeme pomáhať dievčatám po odchode z detských domovov a pripravovať ich na samostatný život.

Zároveň ďakujeme Zastupiteľstvu PSK, že sme s jeho podporou mohli zabezpečiť techniku na ozvučenie a osvetlenie klubovne PUZZLE, vďaka ktorej môžeme organizovať naše podujatia s kvalitnejším zvukom a lepšou atmosférou.

Ďakujeme, že s pomocou PSK môžeme rozvíjať naše aktivity s mladými ľuďmi v Prešove.