V priebehu rokov 2014 a 2015 sme spolupracovali s advokátskou kanceláriou Bnt-attorneys-at-law v Bratislave pod záštitou Nadácie Pontis. Predmetom spolupráce bolo poskytnutie bezplatného právneho poradenstva v oblastiach ako zákonník práce, občiansky zákonník, zákon o neziskových organizáciách, zákon o sociálnych službách…

Zástupcovia právnickej kancelárie navyše poskytovali svoju pomoc bez nároku na finančnú odmenu. Za ich cenné rady a chuť poskytnúť právne poradenstvo aj v oblastiach, ktorým sa primárne nevenujú, chceme vyjadriť naše poďakovanie.