Začiatkom októbra sa nám podarilo navštíviť dievčatá z Hniezda, ktoré sú dlhodobo odcestované kvôli práci. Zraz sme si dali v Bratislave, kam prišli aj tie, ktoré už skôr odišli z Hniezda. Pricestovali z rôznych kútov Slovenska – Galanty, Malaciek, Prahy, Prešova.

Spolu sme zorganizovali výlet do rakúskeho Hainburgu. Miška, Sandra, Monika, Amálka, Zuzka spolu Ankou, Maťou, Ivkou strávili 3 veselé dni. Upevňovali sme vzájomné vzťahy, viedli rozhovory, mohli poskytnúť pomoc, podporu, povzbudenie… Udržiavanie vzťahov cez osobné stretnutia, kde je možné okrem strávenia voľného času aj inak a účinnejšie pomôcť, je pre nich nesmierne dôležité.

Cestou späť sa nám podarilo dokonca navštíviť aj tri bývalé naše dievčatá v Banskej Bystrici – Anežku, Mariku, Táňu. Uvedomujeme si pri tom, že pomoc dobrovoľníkov, ktorí by vytvárali s týmito dievčatami osobné vzťahy, poskytovali im svoj čas a záujem, je nevyhnutná a bola by pre nás veľkou pomocou, preto pozývame do tejto služby všetkých ochotných pomáhať takouto formou.

Hainburg 05 Hainburg 04 Hainburg 03 Hainburg 02 Hainburg 01