Dni nezábudiek

Dni nezábudiek

V dňoch 16.09.2015 – 18.09.2015 sme sa zapojili do celoslovenskej Zbierky Dni nezábudiek 2015. Vyzbierané financie budú použité pre Ligu za duševné zdravie, ale hlavne pre potreby nášho Domova na polceste Hniezdo.

Týmto chceme vyjadriť poďakovanie Lige za duševné zdravie za možnosť zapojiť sa, ale hlavne stredným školám v Prešove, ktoré nám pomohli prostredníctvom svojich študentov – dobrovoľníkov na svojich školách i na rôznych miestach v Prešove zbierať potrebné financie. Bez ich pomoci by sa nám ani neoplatilo zapájať sa (myslíme tým dosť administratívnej práce, ktorú si to vyžadovalo):

  1. SOŠ, Bardejovská 24, Drevárska,
  2. SOŠ, Košická 20,
  3. Evanjelická spojená škola,
  4. Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2,
  5. Hotelová akadémia, Baštová 32,
  6. GK2, Konštantínova 2,
  7. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36,
  8. Obchodná akadémia, Volgogradská 3,
  9. SOŠ Dopravná, Konštantínova 2.

ĎAKUJEME.

Zbierka Nezábudka 2015

Zbierka Nezábudka 2015