Októbrové stretnutie Synapsie, prešovskej siete partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození, sa konalo v priestoroch Prešovského Centra Návrat, ktoré v týchto dňoch oslávilo 20. výročie svojej činnosti. Riaditeľ Relevantu Marek Ilenin na stretnutí informoval o zrealizovanej fokusovej skupine, ktorej sa zúčastnilo asi 15 mladých ľudí, ktorí zodpovedali naše otázky týkajúce sa ich potrieb a identifikovali svoje priority. Medzi ne patria cestovanie, medzigeneračná komunikácia a kvalitne trávený voľný čas. Fokusovú skupinu zrealizovalo aj Komunitné centrum Rómskeho inštitútu v Prešove. 18 detí, ktoré sa do nej zapojilo, za dôležité považuje informačné a komunikačné technológie, možnosť cestovať a nadväzovať vzťahy mimo svojej komunity a efektívne tráviť svoj voľný čas.

Na základe požiadaviek formulovaných mladými ľuďmi by vďaka oceneniu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktoré získalo mesto Prešov za spoluprácu so Synapsiou, mali v lokalite KC Stará Tehelňa a v Záhrade umenia vzniknúť dva hotspoty a oddychová zóna, ak to umožní legislatíva a technické podmienky.

Nadácia pre deti Slovenska, ktorá každoročne udeľuje ocenenie komunitám, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite, v decembri pozýva pracovníkov s deťmi a mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich vo veku 18 – 30 rokov na tréning v rámci projektu Online generácia, ktorý sa bude konať 18. – 20.10.2017 vo Zvolene. Na tréning je možné prihlásiť sa do 14. októbra prostredníctvom on-line prihlášky.