Ďakujeme Nadácii U. S. Steel Košice, že s ich pomocou môžeme podporovať dievčatá z Hniezda  v štúdiu a ďalšom vzdelávaní, aktívne s nimi tráviť voľný čas, rozvíjať spoluprácu s detskými domovmi a zlepšovať naše technické vybavenie.

Vďaka podpore Nadácie sme mohli s dievčatami zažiť hokejový zápaskorčuľovanie v Steel Arene, vziať dievčatá do kina a tráviť s nimi čas zábavne a zmysluplne.

Dievčatá svoju pomoc vyjadrili v liste pre Nadáciu U. S. Steel Košice:

V mene Relevantu a  všetkých  dievčat  Vám srdečne ďakujeme za poskytnutie finančnej pomoci. Môžeme vďaka nej získať kvalitnejšie vzdelanie a študovať to, čo nás naozaj napĺňa. Vzdelanie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, pretože podľa toho nás okolie posudzuje a vníma. Pre nás je dôležité mať ukončené vzdelanie. Maturita je  pre nás dôstojný vstup do života.

Vďaka vašim financiám je nám umožnené po odchode z DED pokračovať v zariadeniach ako je Relevant. Začíname prvý krát niečo samé vyrábať, vytvárať a pomáhať. Upevňujeme si sebavedomie a snažíme sa nájsť si prácu, ktorá nás uživí.

Po príchode do Relevantu začíname pracovnou terapiou, kde vyrábame mydlá, náušnice a rôzne výrobky, ktoré predávame, a to nás motivuje k tomu, aby sme odtiaľ odišli so vzdelaním a prácou. Robíme si aj rôzne kurzy, napríklad opatrovateľská pomoc imobilný a mesérstvo. Okrem zručností sa učíme správať slušne, asertívne  komunikovať, empaticky cítiť a rešpektovať jeden druhého. Začíname sa učiť pokore a vidieť, že kvalitné vzťahy sú založene na úcte a spolupráci. Tomu sa učíme porozumieť každý deň.

Voľného času nie je veľa – možno len cez prázdniny alebo dlhšie sviatky. Vtedy  skloňujeme slovo „nuda“.  Atraktívnejšie výlety niečo stoja, ale vďaka vašej štedrosti  môžeme ísť na víkendovku  a hokej, na čo sa veľmi tešíme.

Sme mladé dospievajúce dievčatá, ktoré rady spoznávajú nových ľudí a tým si rozširujú obzor známostí a nadväzujú nové priateľstvá.

Môžeme zakúpiť materiál na výrobky rôznych šperkov a iných zaujímavých predmetov. Podarilo sa nám zrekonštruovať byt, k tomu sme dostali modernejší nábytok (nádhernú kuchynskú linku, skrine a kúpeľňovú skrinku).

Nesmierne si vašu pomoc vážime a sme radi, že takýmto spôsobom ste prispeli  k zvýšeniu  kvality života v našom zariadení. Prajeme Vám veľa dobrých rozhodnutí pri vašej činnosti. Za vašu  pomoc Vám ešte raz  zo srdca ĎAKUJEME.

S pozdravom

Dievčatá z Domova na polceste Hniezdo a Relevant n.o.