Naša veľká vďaka patrí Nadácii GRANVIA, s podporou ktorej sme mohli otvoriť novú kreatívnu dielňu. Prostriedky od Nadácie GRANVIA nám umožnia zakúpiť potrebnú techniku pre realizáciu tlačiarenských a reklamných služieb, ako aj materiál pre výrobu mydiel a bižutérie. Vďaka podpore Nadácie GRANVIA budeme schopní pokryť časť personálnych nákladov a nákladov na marketing a zriadenie e-shopu, aby sa kreatívna dielňa mohla stať do čo najväčšej miery sebestačným partnerom pre firmy so spoločenskou zodpovednosťou.