Ďakujeme organizácii International Women´s Club of Bratislava, že sme vďaka jej podpore mohli zakúpiť nové 9-miestne auto, aby sme mohli byť bližšie k tým, ktorí nás potrebujú a aby sme mohli spájať ľudí, s ktorými pracujeme a zmysluplne vypĺňať ich voľný čas.