Aby svoje poslanie mohol Relevant čo najlepšie napĺňať, je dôležité, aby sa okrem aktivít a bežných povinností venoval aj odbornému a profesnému rozvoju. Pritom často naráža na otázky, ktoré sú mimo rámca jeho poznatkov a skúseností – ako napr. niektoré oblasti práva. Dva dni boli preto jeho členovia – Marek Ilenin a Anka Garanová účastní vzdelávania v Bratislave pod názvom Právny tréning Pro Bono Maratón, čo bolo bezplatné školenie ako pomoc pre neziskové organizácie. Strategické právne myslenie, ochrana osobných údajov a ďalšie boli témy, ktoré sa nám a ďalším účastníkom podarilo vďaka zástupcom advokátskej kancelárie prešpikovať do detailov, potrebných pre našu prácu a zodpovedanie komplikovaných otázok.

Právny tréning Pro Bono Maratón

11216617_1630571483866158_5544794095681730496_o

Právny tréning Pro Bono Maratón