A čo teraz?

Je nielen názov DVD sprievodcu pre „domovákov“, ale aj otázka, ktorú si kladú mladí „domováci“ odchádzajúci z detských domovov.

V DVD sprievodcovi podávajú výpovede piati mladí do spoločnosti začlenení „domováci“. Rozprávajú napríklad aj o tom, aké to bolo pre nich, keď hľadali prácu, aké boli ich prvé dni v práci, aké boli prekážky, s ktorými sa stretli, ktoré boli pre nich „kameňom úrazu“. V prípade, že máte cca 20 minút, odporúčame pozrieť si ich výpovede na: www.relevant.sk/dvd-sprievodca.

Relevant n.o. sa už niekoľko rokov intenzívne venuje pomoci mladým dospelým po odchode z detských domovov. Má prenajatý štvorizbový byt, kde vytvoril bývanie – Domov na polceste Hniezdo pre mladé dospelé ženy po odchode z detských domovov.

„Peniaze nie sú všetko, ale všetko je za peniaze…“

…to je motivácia mnohých ľudí, prečo chodiť aj do práce, ktorá ich nebaví.

Denne už niekoľko rokov sa v našej práci v Domove na polceste Hniezdo v Prešove stretávame so skutočnosťou, že z detských domovov vychádzajú mnohí mladí ľudia bez pracovných návykov a zručností, čo im sťažuje uplatnenie na otvorenom trhu práce. Ak k tomu pridáme fakt, že v okrese Prešov je miera nezamestnanosti viac ako 14 % a že tieto dievčatá sú väčšinou rómskeho pôvodu, je ich uplatnenie naozaj skôr zázrakom. Dávať im len tak financie nie je riešením.

Upratovanie

Upratovanie

Vďaka projektu „Lepší život vďaka práci“, ktorý podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis, sme koncom júna zamestnali dve dievčatá z Hniezda na dohodu mimo pracovného pomeru. Ich pracovnou náplňou, ktorú vykonávajú s pracovníčkami Relevant-u n.o., je okrem maľovania na tričká a šitia aj upratovanie parkoviska, ubytovne a kancelárskych priestorov a iné. K tomu sme zakúpili potrebné pracovné náradie – umývač okien, parný čistič, vysávač, farby a ďalšie bežné pomôcky.

Čistenie okien

Čistenie okien

Sme rovnako vďační ako naše klientky za túto možnosť.

Počas tohto obdobia sa zvýšil príjem našich klientiek čím sa zvýšila aj kvalita ich života pretože si samé dokázali zabezpečiť financie potrebné pre ich fungovanie. Prácou na polovičný úväzok získavali a získavajú pracovnú výdrž, pracovné zručnosti, učia sa pracovnej disciplíne ako rannému vstávaniu, dochádzaniu načas. Okrem toho sa konajú stretnutia pripravené a realizované psychologičkou, sociálnou pracovníčkou, psychoterapeutkou. Tie sú zamerané na riešenie konfliktných situácií v práci, komunikáciu, komunikáciu a úradmi, zamestnávateľom, finančnú gramotnosť – ako správne hospodáriť, ako písať žiadosť, životopis, na čo si pri hľadaní práce dať pozor – skúsenosti s IOM a iné. To všetko má pracovníčky pracujúce v pracovnom inkubátore, pripraviť na otvorený trh práce.

Tričko - Svetlé s kvetom

Maľované tričká

Pomôcť môžete aj vy. A to napríklad kúpou maľovaného trička či ručne vyrábanej bižutérie.

Ak by ste radi prispeli finančne či materiálne, napíšte nám na relevant@relevant.sk alebo môžete prispieť cez relevant.darujme.sk.