Srdečne pozývame na Minikonferenciu Pomáhame, podporujeme, spájame na ktorej sa budeme venovať témam týkajúcich sa podpory ľudí zo zraniteľných skupín.

  • Kazuistika
  • Osobnostný rozvoj
  • Podpora zamestnávania a pracovnému poradenstvu
  • Podpora samostatného bývania
  • Význam dobrovoľníctva
  • Panelová diskusia k preberaným témam
  • Dá sa udržať ľudský prístup aj po 20 rokoch?

Pozvánka na konferenciu s obsahom

Prihlásiť sa môžete cez tento registračný formulár