Srdečne pozývame na Minikonferenciu Pomáhame, podporujeme, spájame na ktorej sa budeme venovať témam týkajúcich sa podpory ľudí zo zraniteľných skupín.

  • Kazuistika – Relevant n.o., M. Spišáková
  • Osobnostný rozvoj – SED Veľký Slavkov, D. Gurka
  • Podpora zamestnávania a pracovné poradenstvo – Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., B. Šimková
  • Podpora samostatného bývania – ANIMA/Návrat, o. z., A. Molčanová
  • Význam dobrovoľníctva – Tvoj Buddy, M. Vrábeľ
  • Panelová diskusia k preberaným témam
  • Dá sa udržať ľudský prístup aj po 20 rokoch? – SED Veľký Slavkov, S. Gurka

Pozvánka na konferenciu s obsahom

Prihlásiť sa môžete cez tento registračný formulár