Potrebujete vytlačiť Vaše propagačné materiály? Zišli by sa Vám darčekové predmety s Vaším logom? Chcete polepiť reklamou firemné auto, alebo dať si vyrobiť reklamný banner či tabuľu, aby Vás zákazníci jednoduchšie spoznali?

Môžete osloviť množstvo reklamných agentúr, alebo si vybrať Dielňu pre život. Prečo osloviť nás? Dielňa pre život je miestom, kde sa vytvárajú a rozvíjajú schopnosti pre samostatný život. Mladí ľudia po ukončení náhradnej starostlivosti tu trénujú svoje pracovné aj mäkké zručnosti.

Budeme radi, ak nás v rámci výzvy Giving Tuesday podporíte objednávkou našich „3P“ reklamných a tlačiarenských služieb: printovín, polepov a potlačí. Kompletné portfólio nájdete na našom webshope. Uvítame jednorazové zákazky aj dlhodobú spoluprácu.

Našu výzvu nájdete tu.