Vďaka programu Opora 2018 Nadácie SPP sme získali podporu potrebnú pre realizáciu viacerých cieľov Individuálneho plánu rozvoja klientky Domova na polceste Hniezdo Paťky Horváthovej. Sme radi, že kúpa maliarskych potrieb Paťku motivovala vrátiť sa späť ku kresbe a maľbe. Kurz varenia a nákup kolieskových korčúľ zas v Paťke podporil zdravší životný štýl. Nové topánky uľahčili Paťkine zapojenie sa do neformálnych vzdelávacích aktivít a zážitkových táborov. Vďaka podpore projektu sa Paťka mohla zúčastniť aj psycho-sociálnom výcviku, organizovaného združením Anima n.o. a pracovať na svojej Knihe života.

Za túto podporu sa Paťka poďakovala v liste adresovanom Nadácii SPP, ktorý si môžete prečítať kliknutím na obrázok nižšie.

Ďakujeme Nadácii SPP za podporu, vďaka ktorej sme mohli skvalitniť individuálne plánovanie a prácu na dosahovaní Paťkiných osobných cieľov.