Evanjelická spojená škola v Prešova uskutočnila vo svojich priestoroch sociálnu tombolu, ktorej cieľom bolo podporiť domov na pol ceste Hniezdo. Ide o byt v Prešove, kde bývajú dievčatá, ktoré odišli z detského domova a učia sa ako sa o seba postarať, nadobudnúť zručnosti a pracovné návyky. Medzi žiakmi a učiteľmi tejto školy sa vyzbieralo 366, 65 Eur. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť dievčatá z Hniezda. (JG)

Sociálna tombola

Sociálna tombola