Počas prerábky klubovne prebiehali v dňoch 16. až 22. septembra Dni aktívneho dobrovoľníctva 2019 organizované Prešovským dobrovoľníckym centrom. V rámci týchto dní sa v rámci jedného popoludnia zapojili do dobrovoľníckych aktivít tri zamestnankyne firmy Lear, ktorým sa týmto chceme poďakovať za poskytnutie svojho času a pracovného elánu.

Spolu so sociálnou pracovníčkou Jankou Bartošovou a dvoma majstrami vykonali poriadny kus práce v „Hniezde“, kde taktiež prebehla rekonštrukcia. Vymaľovali dve izby, vyčistili kuchyňu, okná, dvere. Šikovné dobrovoľníčky sa úprimne zaujímali o život dievčat bývajúcich v tomto Domove na polceste.

Veľkou pomocou boli aj starší mládežníci, ktorí v sobotu dopoludnia vyčistili a vymaľovali prednáškovú miestnosť v klubovni. Sú pre nás povzbudením svojou ochotou, dôslednosťou a dobrou náladou a aj touto cestou im veľmi pekne ďakujeme za pomoc. V neposlednej miere sa chceme poďakovať aj Prešovskému dobrovoľníckemu centru za finančný príspevok a za to, že rozvinuli v Prešovskom kraji myšlienku dobrovoľníctva aj týmto konkrétnym spôsobom.