Komunita priateľská deťom – spolu s Banskou Bystricou, mestskou časťou Fončorda, toto ocenenie Nadácie pre deti Slovenska získalo aj mesto Prešov za spoluprácu s komunitnou sieťou Synapsia. Tá v súčasnosti združuje 25 prešovských organizácií, jednou z ktorých je aj Relevant. Pri odovzdávaní ocenenia bol aj tím RTVS, ktorý v rámci reportáže navštívil aj našu organizáciu a Dielňu pre život. Reportáž odvysielanú v Správach RTVS 25. mája si môžete pozrieť v archíve RTVS (00:45:02 Načúvajú deťom, o to lepšie pomáhajú).