Mesto Prešov sa spolu s mestom Banská Bystrica – mestskou časť Fončorda stalo víťazom druhého ročníka ocenenia KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM. Vyhlásenie a udelenie cien sa uskutočnilo 25. mája 2017 počas slávnostného večera na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a KOMUNÁLNOU poisťovňou partnerom programu.

Medzi laureátov ocenenia sa dostalo spolu 5 obcí a miest, a to Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Prešov a obec Tuchyňa.

Cieľom programu  KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite,“ povedala Aneta Chlebničanová, programová manažérka vzdelávacích programov z Nadácie pre deti Slovenska.

Mesto Prešov získalo ocenenie za spoluprácu s komunitnou sieťou partnerov Synapsia, v rámci ktorého sa snaží o vytvorenie zázemia pre deti a rodiny v kríze. Synapsia vznikla, aby prostredníctvom vzájomnej výmeny skúsenosti a sieťovania zvýšila efektivitu činnosti členských organizácií, ktorých počet sa za desať rokov jej pôsobenia postupne rozrástol na 25. Jednou z nich je aj Relevant n.o. „Ukazuje sa, že mesto vie spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú deťom v ohrození. To, že Synapsia funguje už desiaty rok znamená, že to bola dobrá myšlienka. Veľmi si vážim, že mesto Prešov môže byť pri tom, a že sme takéto ocenenie získali,“ uviedla na stránkach mesta Prešov primátorka Andrea Turčanová, ktorá bola pri zrode Synapsie.

Ocenení získali okrem hrdého titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2016 aj finančnú odmenu v hodnote 3 000 eur.

Do tretieho ročníka programu sa môže počas roka 2017 zapojiť ktorákoľvek obec či mesto na Slovensku. Podmienkou je dlhodobé a systematické podnikanie krokov v prospech detí a mladých ľudí. Komunity a samosprávy môže nahlásiť ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska prostredníctvom nominačného formulára na stránke www.nds.sk.

Viac informácií: www.codetipotrebuju.sk