Zvykne sa hovoriť môj dom, môj hrad. Myslím, že všetci mi dáte za pravdu, že v pekne upravenom dome, sa cítime akosi lepšie.

A presne o to sa snažíme aj my vo štvorizbovom byte na jednom z Prešovských sídlisk. Nie je to obyčajný byt, ale je to Domov na polceste Hniezdo, zriadený neziskovou organizáciou Relevant. Slúži ako dočasný domov pre dievčatá odchádzajúce z detských domovov, kde sa pripravujú na samostatný život.

Pri práci v neziskovom sektore platí, že sami to “nedáme”. No je to o to vzácnejšie, ak sa nájdu ľudia ochotní podporiť dobrú vec, sen či túžbu napríklad skrášliť byt, aby sa v ňom dievčatá cítili “ako doma”.

Takýchto ľudí, či skôr firmu Dimex.sk sme našli aj my a vďaka ich daru – tapetám, sme si aj my spolu s dievčatami bývajúcimi v Domove na polceste Hniezdo a deťmi z klubovne PUZZLE dokázali vynoviť priestory, v ktorých sa pohybujeme každý deň.

Aj touto cestou chceme poďakovať za tieto tapety, ktoré zútulňujú bývanie a prispievajú k pocitu čistého a pekného domova.

Pracovníčky Hniezda

Tapetovanie

Tapetovanie

Tapetovanie

Tapetovanie