15205652_1465973333412716_1890848050_o

24.11.2016 sme sa už po druhý krát od leta stretli na neformálnom združení – Synapsia. Ide o prešovskú sieť partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození. Synapsia so svojimi obmenami funguje už od roku 2007 a združuje viaceré mimovládne organizácie, Mestský úrad Prešov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, ale aj mnohých ďalších partnerov.

Stretnutia sa konajú raz mesačne pod záštitou organizácie Relevant n.o. (v tomto školskom roku) a ich cieľom je vzájomnou pomocou jednotlivých členov kvalitnejšie a efektívnejšie pomáhať tým, ktorí sú centrom ich záujmu.

Týmto vyjadrujeme vďaku všetkým zúčastneným organizáciám a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

img_7046