Organizácia Úsmev ako dar udelila Monike a Paťke z Hniezda štipendium z Fondu Pipi Dlhá Pančucha, prostredníctvom ktorého podporuje študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sú z detských domovov alebo náhradných rodín aj tých, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo krízových centrách. Svoje štipendiá si dievčatá boli prevziať v Bratislave, o čom napísali článok a poďakovanie:

Dňa 21. marca sme cestovali do Bratislavy za účelom odovzdávania študijných štipendií z Fondu Pipi dlhá pančucha organizácie Úsmev ako dar, ktorá poskytuje štipendiá pre deti z detských domov, ktoré majú sťažený prístup k vzdelaniu. Toto štipendium  pomáha deťom z DeD alebo náhradných rodín uhradiť náklady na cestovanie do školy, na stravu, pomôcky do školy atď. Keď nastal ten deň, kedy sme si mali prevziať štipendium, prichystali sme sa a išli do Slovenskej sporiteľne na slávnostné odovzdávanie. Počas neho si 56 študentov prevzalo svoje štipendium. Dve z podporených dievčat prispeli do programu speváckym vystúpením. Pána Petra Krutila zo Slovenskej sporiteľne, ktorý prišiel odovzdať študentom štipendiá, príbehy detí dojali.  Bol to požehnaný čas. Radi by sme úprimne poďakovali Úsmevu ako dar a Slovenskej sporiteľni za vašu štedrosť. Veľká vďaka za každé euro. Veríme, že nielen nám ale každej jednej osobe, ktorej ste pomohli vašou štedrosťou, ste uľahčili život.