Sme veľmi radi, že sa nám koncom novembra podarilo nájsť priestor na to, aby sme ako kolegovia mohli stráviť spoločný čas mimo práce. Bolo to ozaj obohacujúce pre všetkých. Kino, prechádzky, dlhé rozhovory, modlitby.

Veľmi nás povzbudilo aj stretnutie s našim priateľom Vladkom Maťašom z mládežníckeho centra MEMC ICHTYS vo Veľkom Slavkove a možnosť nazrieť do toho, čím žije a čo je pre neho v týchto neistých časoch oporou. Aby sme však porástli aj profesijne, Ondrej Kolárovský z EVS nás previedol vzdelávaním Dobrý líder, pri ktorom sme si uvedomili, že každý z nás niekoho vedie, ak nie v práci, tak minimálne v osobnom živote.

Vzdelávanie bolo veľmi komplexné, pretože ak chceš niekoho viesť, musíš vedieť viesť predovšetkým sám seba. A tak sme zisťovali aj naše silné a slabé stránky a v súvislosti s tým si pripravili plán rastu, ktorý by nám mal pomôcť k lepšiemu vedeniu ľudí okolo nás.

Celkovo to bol skvelý čas, kedy sme mohli lepšie spoznať samých seba, ale taktiež sa lepšie spoznať aj navzájom medzi sebou. Do ďalších dní ideme povzbudení s veršom: „Stále si staviam Hospodina pred seba, keď mi je pravici, nesklátim sa.“ Žalm 16,8

Teambuilding bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.